China heeft geen kolen, maar waarom is de prijs van steenkool dit jaar?

Op 6 oktober heeft het leiderschapsteam van de kolen- en elektriciteits- en gasvervoersgaranties in de provincie Shanxi een kennisgeving uitgegeven, en de 51 kolenmijnen die de jaarlijkse productie van het jaar van januari tot augustus en de 98 kolenmijnen hebben ingevuld die werden voorgesteld 2021. De lijst invoeren, verwacht deze kolenmijnen in het vierde kwartaal de productie van 10.000 ton te verhogen.Zeng Hao legde uit dat de groei van de lange vraag in het vierde kwartaal van Shanxi hetzelfde is als inner Mongoli?, en de meeste nieuwe productie zal ook in de bekentenis worden gebruikt, maar de kolenvoorziening van Shanxi moet ook vertrouwen een deel van de voorraad vanwege onvoldoende verhogingen.

Bij de productie van kolenmijnen zijn er enkele soorten kolenmijnen, ondergrondse bronnen, "met geweld uitbreiden van het werkoppervlak, zullen veiligheidsrisico’s veroorzaken."

Sommige mijnen, zelfs als de kernverhogingen, van personeel, apparatuur, technische omstandigheden, de productiecapaciteit voor een bepaalde periode verbeteren, eigenlijk moeilijk om de productie te verhogen, "van het effect, zal het een korting zijn".

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa